KEZDŐLAP - Elérhetőségeink - Fogyasztóvédelmi Fórum - OFE weboldal - Indra weboldal - Írjon nekünk

Tanácsadó szakemberképzés - Oktatás, továbbképzés - Diákvetélkedők - Fogyasztóvédelmi felmérés - Hasznos tudnivalók a fogyasztóvédelemről - Tájékoztató füzetek - Fogyasztói fórumok - Internetes panaszkezelés

Hírek, aktualitások - Fotóarchívum

A projekt moduljai
Információk
Partnerek

Közüzemi szolgáltatások

Földgáz-szolgáltatás


1. A földgázellátás működése


A földgázellátás egy teljesen integrált gázszállító rendszer működtetésével történik, amely betáplálási pontokból, kompresszorállomásokból, vezetéki csomópontokból, nagynyomású vezetékrendszerből és gázátadó állomásokból, elosztóvezetékekből, csatlakozóvezetékekből áll, ezeken keresztül látva el a gázszolgáltató társaságokat, az erőműveket és a fogyasztókat.
Ahhoz, hogy a gázt a fogyasztóhoz el tudjuk juttatni, bizonyos nyomással kell rendelkeznie.
Távvezeték (nagynyomású 40-60 bar )az a csővezeték, amely a gázt a termelés helyéről a lakótelepülés, vagy az átvevő gázfogadó állomásig szállítja. A gázfogadó állomás a gázszállító vezeték tartozéka.
Gerincvezeték (nagyközépnyomású 3 bar – 10 bar)középnyomású vezeték (100 mbar – 3 bar);
Elosztóvezeték (kisnyomású 25-100mbar), az a csővezeték, amely a gázt a gázátadó állomástól – általában közterületen – a fogyasztói körzetbe juttatja el.
Csatlakozóvezeték az a csővezeték, amely a gázelosztóvezetéktől a fogyasztói gázmérőig, illetve – gázmérő hiányában – a fogyasztói főcsapig szállítja a gázt. A gázmérő és a fogyasztói főcsap a csatlakozó vezeték tartozéka.
Bekötővezeték a csatlakozó vezeték közterületi része. Az elosztó hálózattól (első elzáró szerelvénytől,) a telekhatárig, illetve – közterületi beépítésénél – az épületbe való belépésig terjedő csőszakasz.
Alapvezeték a csatlakozó vezeték telekhatáron belüli része. Közterületi beépítésnél az épületen belüli, alsó szintű, általában vízszintes szakasza.
Felszálló vezeték az épület legalsó szintjén lévő alapvezetéket függőleges irányban köti össze az egymás fölött levő épületszinten elhelyezett gázmérőkkel.
Fogyasztói vezeték az a csővezeték, amely a gázmérőtől, (vagy gázmérő hiányában a fogyasztói főcsaptól a fogyasztó részére történő gázátadás helyétől) a gázfogyasztó készülékig terjed.

1.1. A gázelosztó vezetékrendszerek tartozékai
Indító állomás a gázszállító vezeték elején elhelyezett létesítmény, amely a kitermelő üzem által a vezetékbe juttatott gázmennyiséget méri, és a gáz nyomását szabályozza.
Gázátadó állomás az a létesítmény, amely a gázszállító vezeték, vagy az abból leágazó vezetékek végén a szállított gázt az átvevőnek meghatározott nyomáson átadja. Itt mérik a gáz mennyiségét és szükség esetén szagosítják is.
Gázfogadó állomás az a létesítmény, amely az átadó állomástól (nagy vagy nagyközép-nyomáson) érkező gáz nyomását a szükséges kisebb nyomásra csökkenti és a gázmennyiséget méri. (várost, ipart, lakótelepet lát el)
Nyomásszabályozó állomás olyan létesítmény, amely magában foglalja a nyomásszabályozót, a biztonsági berendezést, a nyomásszabályozó szerelvényeit és tartozékait. Körzeti nyomásszabályzó állomás (kisebb városrész, körzet ellátása), Egyedi nyomásszabályozó (kisebb üzem, telep, ház ellátása)
Feladata: Megtisztítják az érkező gázt a mechanikai szennyeződéstől. Állandó nyomáson tartják a belépő változó nyomású gázt. Veszélyes mértékű nyomáscsökkenés, vagy növekedés esetén a védelmet biztosítják. Mérik az átáramló gáz mennyiségét. Szükség esetén szagosítják a gázt.
1.2. Gázvezeték rendszerek
A gázt az ellátandó területre úgy kell bevezetni és ott szétosztani, hogy minden fogyasztó a lehető legegyszerűbb megoldással csatlakoztatható legyen. Azt a szempontot is szem előtt kell tartani, hogy valamely ág meghibásodása esetén is biztosított legyen a fogyasztók ellátása. Ez megfelelően kiépített vezetékhálózattal oldható meg.
Az egyes épületeket felfűző elosztó vezetékek összességét ellátó hálózatnak nevezzük.
1.2.1. A többségi külföldi tulajdonú MOL Nyrt.-hez tartozó, siófoki székhelyű Földgázszállító Zrt. tulajdonolja és üzemelteti a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszert, valamint – az egyetlen rendszerirányítási engedély birtokában – összehangolja a teljes földgázrendszer működését. A földgázszállító rendszeren, a siófoki rendszerirányítási központban és a 6 db területi távvezetéki üzemben komplett telemechanikai, távfelügyeleti rendszer működik.
1.2.2. A nagynyomású vezetékrendszer látja el a gázszolgáltató társaságokat, az erőműveket és a nagyipari fogyasztókat.
1.2.3. A nagynyomású vezetékrendszerébe a gáz - a betáplálási pontokon keresztül - import forrásokból, hazai gázmezőkből, illetve hazai gáztárolókból kerül be. A rendszer több mint 5000 km hosszúságú acél csővezetékből áll, mely jellemzően 63 bar-ig (egyes esetekben 75 bar-ig) terjedő nyomás alatt működik.
1.2.4. A vezetékrendszerbe beépített kompresszorállomásokon gázturbina meghajtású centrifugál kompresszorok üzemelnek, melyek feladata, hogy a gáznyomás megemelésével növeljék a rendszer kapacitását, így továbbítsák a gázt a csővezetéken keresztül a fogyasztókhoz. Jelenleg öt kompresszorállomás működik. A vezetékhálózat kapcsolódási pontjain vannak kialakítva a fő földgázszállítási csomópontok, melyek a földgáz szétosztását, továbbítását szolgálják az elosztó vezetékek felé.
1.2.5. A vezetékrendszeren szállított földgáz kiadása a gázátadó állomásokon történik. Jelenleg 393 gázátadó állomás működik, melyek legfontosabb feladata, hogy ellenőrzött módon, folyamatosan szállítsák és adják át a gázt a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek és a közvetlen ipari fogyasztóknak. Minden betáplálási és kiadási ponton folyamatosan történik a földgáz mennyiségének mérése és minőségének ellenőrzése.
1.3. Engedélyköteles tevékenységek
1.3.1. a rendszerirányítás,
1.3.2. a földgázszállítás,
1.3.3. a földgázelosztás,
1.3.4. a földgáztárolás,
1.3.5. a földgáz kereskedelem,
1.3.6. az egyetemes szolgáltatás,
1.3.7. a szervezett földgázpiac-működtetés,
1.3.8. a vezetékes PB-gáz szolgáltatás,
1.3.9. az egyablakos kapacitásértékesítés.
1.4. Engedélyesek, 2009. október
1.4.1. Földgáz Egyetemes szolgáltatási engedéllyel rendelkező társaságok
1.4.1.1. E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (E.ON Energiaszolgáltató Kft.)
1.4.1.2. Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Zrt.)
1.4.1.3. ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ISD POWER Kft.)
1.4.1.4. Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FÕGÁZ ZRt.)
1.4.1.5. Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (OERG Kft.)
1.4.1.6. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIGÁZ ZRt.)
1.4.1.7. Csepeli Erõmű Földgáz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1.4.2. Földgáz elosztási engedéllyel rendelkező társaságok
1.4.2.1. DBGÁZ Debreceni Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (DBGÁZ Kft.)
1.4.2.2. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DDGÁZ ZRt.)
1.4.2.3. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)
1.4.2.4. ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ISD POWER Kft.)
1.4.2.5. FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság
1.4.2.6. Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGÁZ Kft.)
1.4.2.7. Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (OERG Kft.)
1.4.2.8. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (TIGÁZ-DSO Kft.)
1.4.2.9. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KÖGÁZ ZRt.)
1.4.2.10. Csepeli Erõmű Korlátolt Felelősségű Társaság Csepel
1.4.2.11. NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (NGS Kft.)

2. Jogszabályi keretei


2.1. A villamos energiához hasonló változások történtek, történnek a gázellátásban is. Az alapvető előírásokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és az ennek végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet tartalmazza.
2.2. Versenypiaci modell került bevezetésre 2009. július 1-től. Az elosztói és kereskedelmi funkciók itt is szétválnak. A földgáz szállítás és elosztás tevékenysége ─ az egyetemes szolgáltatás és a szabad piaci értékesítés esetén is azonos módon─ minőségében és árában hatóság által szabályozott.
2.3. Itt is elkülönül a felhasználó és a fogyasztó fogalma. Felhasználónak a saját felhasználásra földgázt vásárlók, fogyasztónak pedig a lakossági felhasználók minősülnek.
2.3.1. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
2.3.2. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
2.3.3. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.) A védendő fogyasztóknak itt is két fő csoportja van: a szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élők. Az igénybe vehető kedvezmények köre és a biztosított különleges bánásmód e két csoport sajátosságaihoz igazodik. (pl. késleltetett kikapcsolás, részletfizetés, fizetési haladék, előrefizetett mérőhöz való jog, mérési-, leolvasási-, számlázási-, díjfizetési különleges elbánás). (19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet)
2.4. Bevezetésre kerül a végső menedékes szolgáltató hatóság általi kijelölésének lehetősége. (2008. évi XL. Törvény 41.§)
2.5. Részletes előírások rögzítik az ügyfélszolgálat működését, (2008. évi XL. Törvény 63.§) az üzletszabályzat tartalmi, ennek módosításának követelményeit. ( 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 4.sz. melléklet)

3. Közüzemi szerződés – Egyetemes szolgáltatási szerződés


(2008. évi XL. Törvény 139.§)

3.1. A közüzemi szolgáltatás a fogyasztók részére garantált, biztonságos ellátást, valamint hatóságilag meghatározott áron történő elszámolást biztosított. 2009. július 1-jétől a törvény alapján a közüzemi szolgáltatást jogutódlással felváltotta az egyetemes szolgáltatás. (2008. évi XL. Törvény 139.§)
3.2. Lényeges eltérés a közüzemi szolgáltatással szemben, hogy az egyetemes szolgáltató a gázbeszerzésről szabadon dönthet, és a fogyasztói energia árat a költségek alapján határozza meg. A közüzemi szolgáltatók ellátási területükön kötelesek egyetemes szolgáltatás nyújtására azon lakossági fogyasztók részére, akik a földgázt ilyen szolgáltatási körülmények között kívánják megvásárolni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó eldöntheti, hogy a szabadpiacra lép, vagy marad az egyetemes szolgáltatónál. Ez utóbbi esetben semmilyen adminisztrációs terhe nincs a felhasználónak, hiszen a felhasználók számára a szerződéses kapcsolatok jogutódlását a törvény biztosítja.
3.3. A lakossági fogyasztók a földgáz egyetemes szolgáltatásra is jogosultak. Az egyetemes szolgáltatóktól (ESZ) szabályozott színvonalon történő ellátással (folyamatos ellátás, ügyfélszolgálat, mérőleolvasás, elszámolás, számlázás stb.), meghatározott minőségű földgázt vásárolhatnak méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható, hatóságilag (a Magyar Energia Hivatal, továbbiakban: Hivatal által) ellenőrzött árakon. Az egyetemes szolgáltatás tehát leginkább jogszabályban meghatározott ellátás-biztonsági szintet nyújtó szolgáltatási csomag és nem egy piaci viszonyoktól „eltérített” szolgáltatás.
3.4. Az egyetemes szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos aktualitásokról, a szerződéskötés folyamatáról a szolgáltatók mindenkit időben tájékoztatni fognak. A fogyasztóknak ezzel kapcsolatban nincs teendője.
3.5. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez a gázszolgáltatásnál csak egy, az „egyetemes szolgáltatói szerződéssel” kell rendelkeznie a lakossági fogyasztónak. Megkötésének formáját, módját,, tartalmát részletes előírások rögzítik. Ezeket a szerződéseket 2010. július 1-ig kell megkötni. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 157.§ )
3.6. Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatási szerződés üzletszabályzatban meghatározott, általa egyoldalúan változtatható feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a módosítást – jogszabályban meghatározott módon – közzétenni és a felhasználókat erről és a szerződés felmondásának lehetőségeiről írásban értesíteni. (2008. évi XL. Törvény 36.§)

4. Garantált szolgáltatások

1.1.     A Hivatal a felhasználók érdekében határozatban, az engedélyesek tevékenységi (közüzemi szolgáltatás, földgázelosztás) körének  megfelelő minőségi mutatókat (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal) állapít meg.  (http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=422).   A Hivatal jogosult az engedélyes működési területén a felhasználói elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesektől elvárt színvonal, valamint a földgáz minőségi jellemzői felmérésének független szakértő általi elvégeztetésére

1.2.     Fogyasztói elégedettség vizsgálat: A szolgáltatók független szervezettel évente  elvégeztetik fogyasztóik elégedettségének felmérését.

1.3.     A szolgáltatás színvonalának mutatói és eljárásrendje: a  közüzemi szolgáltatás minimális minőségi követelményeit és elvárt színvonalának mutatóit a Hivatal határozatban írja elő.  A határozat tartalmazza a szolgáltató részére az egyes tevékenységekhez kapcsolódó mutatókat, az éves adatszolgáltatási kötelezettséget és a nem teljesítés esetén alkalmazandó szankciókat.

1.3.1.         Amennyiben adott naptári évben a fogyasztókat közvetlenül kiszolgáló szállító és elosztó engedélyes  bármely minőségi mutatószáma az elvárt szintnél  meghatározott mértékben rosszabb, a következő naptári év július 1-jétől kezdve egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a hozzáférésre jogosult számára.

1.3.2.         A kötelezően adandó minőségi árengedmény mértéke:

a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben rosszabb,

b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal rosszabb, mint az adott - (1) bekezdés szerinti - minőségi mutatószám elvárt szintje.

1.3.3.          Amennyiben több mutatószám esetében is kimutatható a  meghatározott mértékű eltérés, akkor az árengedmény mértékét minden mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező.

1.3.4.          Amennyiben a közüzemi szolgáltató  minőségi árengedményben részesül, akkor köteles annak teljes összegét - a Hivatallal egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve a közüzemi fogyasztóknak továbbadni.

1.3.5.         Ha adott naptári évben a szállító és elosztó engedélyes bármely minőségi mutatószámának aktuális értéke legalább 10%-kal jobb az elvárt szintnél, valamint a többi mutatószám egyikénél sincs az elvárt szinthez képest 5%-ot elérő mértékű negatív tartalmú eltérés, akkor az adott naptári évre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott nyereségkorlátot 10%-kal magasabb értéken kell figyelembe venni.

1.4.     A minimális minőségi követelményeknek az előírt normaértékhez képesti nem teljesítése esetén az Engedélyesek kötbért fizetnek az érintett fogyasztóknak.

1.5.     A földgáz közüzemi szolgáltatás minőségi jellemzői és színvonalának mérőszámai:

1.5.1.         Új közüzemi fogyasztó gázellátási igénybejelentésének ügyintézési időtartama: Új közüzemi fogyasztó közvetlenül vagy megbízott útján benyújtott írásbeli gázigényének a közüzemi szolgáltató bármelyik egységéhez való beérkezése és az arra adott közüzemi szolgáltatói nyilatkozat közötti időtartam, (naptári nap).

1.5.2.         A közüzemi szolgáltatással kapcsolatos írásbeli kérdések megválaszolásának időtartama: A közüzemi fogyasztó gázszolgáltatással kapcsolatos írásbeli kérdésének a közüzemi szolgáltató bármelyik egységéhez való érkezése és az arra adott írásbeli válasz, vagy kiegészítés kérésének igazolt időpontja közötti idő (naptári nap)

1.5.3.         A közüzemi szolgáltatással kapcsolatos írásbeli reklamációk megválaszolásának időtartama: A közüzemi fogyasztó gázszolgáltatással kapcsolatos írásbeli reklamációjának a közüzemi szolgáltató bármelyik egységéhez való érkezése és az arra adott írásbeli válasz, vagy kiegészítés kérésének igazolt időpontja közötti idő (naptári nap)

1.6.     A földgázelosztás minőségi jellemzői és színvonalának mérőszámai

1.6.1.         Csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezések kiviteli terv-felülvizsgálatának időtartama: A közüzemi szolgáltatóhoz a fogyasztó vagy megbízottja által a tartalmilag és formailag megfelelő terv benyújtási időpontjától a kivitelezhetőségről szóló, a közüzemi szolgáltató által közvetített elosztói nyilatkozatnak a fogyasztó részére történő átadásáig, vagy megküldéséig eltelt, dokumentált időtartam (naptári nap).

1.6.2.         Csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezések műszaki felülvizsgálatának időtartama: A fogyasztó vagy megbízottja által a közüzemi szolgáltatónak benyújtott szerelési nyilatkozat átvételi, vagy beérkezési időpontjától a kivitelezés műszaki felülvizsgálatáig terjedő idő (naptári nap).

1.6.3.         Háztartási fogyasztó csatlakozó vezetéke és/vagy fogyasztói vezetéke üzembe helyezési időtartama: Új háztartási fogyasztó csatlakozó vezetékének és/vagy fogyasztói vezetéke sikeres műszaki felülvizsgálata alapján a fogyasztó vagy megbízottja írásbeli bejelentésének beérkezési időpontja és a csatlakozó vezeték üzembe helyezése és/vagy a gázmérő felszerelése közötti dokumentált időtartam (naptári nap).

1.6.3.1.    „Call center” mutató ( %/ sec.)

1.7.     A földgázelosztó rendszer üzembiztonsági mutatói:

1.7.1.         Az üzemszünetek fajlagos időtartama (ÜB1) : A szolgáltató közvetlen felelősségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek időtartamának 1000 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, (óra/1000 fogyasztó/év)

1.7.2.         Az üzemszünetek fajlagos száma  (ÜB2) : A szolgáltató közvetlen felelősségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek számának 1000 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, (db/1000 fogyasztó/év)

1.7.3.         Szolgáltatási kiesési mutató (ÜB3): Az elosztó rendszerekben a szolgáltató közvetlen felelősségi körébe tartozó események hatására bekövetkezett szolgáltatás kiesés és a tárgyévi rendelkezésre álló szolgáltatás hányadosa ezrelékben (0/00-ben) kifejezve. Számítása: események miatti gázszünetek idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összege osztva a fogyasztók számának és az éves óraszámnak a szorzatával, ezrelékben kifejezveAz üzemszünetek fajlagos időtartama, ÜB1 (óra/ezer fogyasztó/év)

1.7.4.         Az üzembiztonsági mutatók éves elvárt értékei meghatározásánál a Hivatal  figyelembe veszi a mutatók korábbi évekre vonatkozó tényértékeinek időbeli alakulásait, a mutatók számításánál figyelembe veendő összetevők (üzemzavar, saját és külső kezdeményezésű rekonstrukciós munkák) arányait és a tényértékek ingadozásait, valamint a szinttartás érdekében a Hivatal elvárásait.

5. Árszabályozás, árfelügyelet


5.1. A hatósági árkategória csak a szállítási, az elosztási és a tárolási rendszerhasználati díjaknál marad fenn. A hatósági ár, valamint annak alkalmazási feltételei továbbra is miniszteri rendeletben kerülnek kihirdetésre. Tehát az együttműködő földgázrendszer használatának vonatkozásában továbbra is megmarad a miniszteri hatósági árkontroll, a rendszerhasználati díjak (földgázszállítási, rendszerirányítási , földgázelosztási és földgáztárolási díj) mértékét külön jogszabály állapítja meg. (31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról)
5.2. A szabadpiaci ár a felek megállapodásán alapul és a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.
5.3. A lakossági fogyasztók a földgáz egyetemes szolgáltatásra is jogosultak, ennek keretében az egyetemes szolgáltatóktól (ESZ) meghatározott minőségű földgázt vásárolhatnak méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árakon. (2008. évi XL. Törvény 107.§)
5.4. Az árak a nagykereskedelmi piaci árat, a rendszerhasználati díjakat és egy meghatározott árrést tartalmaznak. Az egyetemes szolgáltatók végfelhasználói árait a Hivatal előzetesen kontrollálja. (2008. évi XL. Törvény 105.§)
5.5. Az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások képzését, annak időszakonkénti változását, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árképletet és alkalmazási feltételeit, az átalánydíjas fogyasztás elszámolásának részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltató által benyújtandó árváltoztatási javaslatot megelőzően alkalmazandó tételes induló árszabásokat miniszteri rendeletek rögzítik. (28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról és a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről)
5.6. Az ESZ ellenőrzött beszerzési költségeit jogszabályban (28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról) meghatározott és a Hivatal által ellenőrzött kereskedelmi árréssel növelheti.
5.7. Az egyetemes szolgáltató árváltoztatási jogosultsággal rendelkezik és negyedévente kezdeményezheti a Hivatal felé az egyetemes szolgáltatás árának megváltoztatását. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz. A jóváhagyott árakat 15 nappal az alkalmazásba vétel előtt a szolgáltató honlapján, illetve két országos napilapban közzé kell tenni.
5.8. A számlán szereplő egységárak bármely változása esetén - a közzétételen túlmenően - az egyetemes szolgáltatónak legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatnia kell. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.
5.9. Az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások teljesülését a Hivatal ellenőrzi. (2008. évi XL. Törvény 107.§)

6. Az egyetemes szolgáltatás ára

(29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
 
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről)1.1.     a következő árelemekből áll:
 
1.1.1.         a földgáz ára,
 
1.1.2.         a kiegyenlítő elem, (amely a 2010. januári várható importár-változás kiegyenlítésére nyújt fedezetet,)
 
1.1.3.         a nagykereskedői árrés, (közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem)
 
1.1.4.         a külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja, (31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról)
 
1.1.5.         a mobilgáz-finanszírozási költség, (amely a föld alatti gáztárolóban tárolt földgáz finanszírozására nyújt fedezetet)
 
1.1.6.         a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra osztott rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,
 
1.1.7.         a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagi hozzájárulása (földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a )
 
1.1.8.         egyetemes szolgáltatói árrés.( közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem,)
 
1.2.     Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energia Hivatal honlapján közzéteszi. (http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=591)
 
1.3.      A szolgáltató az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként előző árelemek összegeként képzi.
 
1.4.     Az egyetemes szolgáltatási ár a GET 138/A. §-a szerinti pénzeszköz,(27/2009.(VI.25.)KHEMr.); az általános forgalmi adó, valamint az energiaadó összegét nem tartalmazza.

7. Díjmegállapítás

7.1. A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét lakásonkénti mérés esetén
 
7.1.1. a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,
 
7.1.2. a mérési időszakra meghatározott fűtőértéknek, valamint
 
7.1.3. az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított ( 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 3. melléklet szerinti) gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni.
 
7.2. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként
 
7.2.1. a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet szerinti gázdíjnak, és
 
7.2.2. e rendelet mellékletében meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.
 
7.3. A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.
 
7.4. Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

8. Számla

8.1. A számlán a gázmérőn leolvasott, valamint a díjfizetés alapjául szolgáló, a gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás során kiszámított fogyasztás köbméterben kifejezett mennyiségét és a kiszámítás módját közérthető módon szerepeltetni kell.
 
8.2. Üzemi állapotról gáztechnikai normál állapotra történő átszámításra a 31/2009.(VI.25.) KHEM rendelet 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak irányadók.
 
8.3. Ha a szállítói vagy az elosztói engedélyes a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és ügyfélszolgálatán közzétenni.
 
8.4. A szállítói és az elosztói engedélyes köteles lehetővé tenni, hogy a gázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek ezen méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

9. Mérés

A rendszerüzemeltetők (Egyetemes Szolgáltatók) biztosítják a felhasználó (lakossági fogyasztó) földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi adatokat.
 
9.1. A fogyasztásmérő berendezések felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése a földgázelosztó kötelezettsége.
 
9.2. A fogyasztó köteles a földgázszállító és a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérő leolvasását, ellenőrzését, le- és felszerelését lehetővé tenni.
 
9.3. A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége. (2008. évi XL. Törvény 99.§)
 
9.4. A fogyasztásmérés és az elszámolás - beleértve az átalánydíjas fogyasztást is - részletes szabályait külön jogszabály, (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ ) valamint az Egyetemes Szolgáltatói és a földgázelosztói Üzletszabályzat határozza meg.
 
9.5. Mérő meghibásodás
 
9.5.1. Mérésügyi felülvizsgálatot a fogyasztó jogosult kezdeményezni.
 
9.5.2. A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.
 
9.5.3. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115.§ )
 
9.5.4. A leszerelt mérő állását és állapotát a földgázelosztó köteles fototechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszereléskori mérőállást tartalmazó elszámoló számla fizetési határidejét követő 60 napig köteles a mérőt változatlan állapotban megőrizni. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói reklamáció esetén a megőrzési idő a reklamáció rendezéséig meghosszabbodik. ( a 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete:Gázelosztási Szabályzat 33.§)

10. Elszámolás

( a 19/2009. (I. 30.) Korm. R. 2. sz. melléklete:Egyetemes szolgáltatási szabályzat 10.§)
 
10.1. Az elszámolási időszakra az egyetemes szolgáltató által a felhasználónak értékesített földgáz mennyiségét az egyetemes szolgáltató a felhasználási hely mérésére szolgáló gázmérő földgázelosztó általi leolvasásából (adatrögzítéséből) vagy a felhasználó saját közlése alapján állapítja meg.
 
10.2. Éves elszámolás szerint kötött egyetemes szolgáltatási szerződés esetén az éves elszámoló számla csak a földgázelosztó által ténylegesen leolvasott és a számlán feltüntetett fogyasztásmérő-adatok alapján készülhet.
 
10.3. Az elszámolás alapja a szolgáltatott gáz fűtőértéke, valamint a gázmérőn leolvasott érték, amelyet a földgázelosztó gáztechnikai normál m3-re számít át. A gáztechnikai normál m3-re átszámítás szabályait a földgázelosztó üzletszabályzatában kell meghatározni.
 
10.3.1. A földgáz energia tartalmát napi elszámolási időszakra napi normál állapotú légtérfogat és a napi átlag fűtőérték szorzataként kell meghatározni.
 
10.3.2. A fűtőérték a földgáz köbméterenkénti tökéletes elégetésekor felszabaduló energiamennyiséget jelenti, mely vezetékes földgáznál 34 MJ/m3 körüli érték.
 
10.3.3. Lakossági fogyasztóknál a gáztechnikai normál állapotra történő átszámítás az – elszámolási időszakra vonatkozó , a fogyasztási hely tengerszintfeletti magasságától is függő barometrikus nyomásérték és a gázmérőben lévő túlnyomás (25 mbar) értékéből meghatározott- nyomáskorrekciós ( általában 0,950-1,038 nagyságú) tényező figyelembevételével történik.
 
10.4. Ha a fogyasztó adatot az egyetemes szolgáltató által megjelölt határidőn belül nem közöl, az egyetemes szolgáltató a felhasználást jogosult a külön jogszabályban, illetve az üzletszabályzatában foglalt jelleggörbe szerint megosztani és a megosztás szerint elszámolni a fogyasztóval.
 
10.5. Az egyetemes szolgáltatás árának változása esetén a fogyasztó jogosult a gázmérő aktuális állását az egyetemes szolgáltatóval közölni. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató köteles az árváltozás időpontjával a közölt adatot az árváltozás időpontját magában foglaló elszámolásban figyelembe venni.
 
10.6. Az elszámolási és számlázási időszak időtartamában a felek az egyetemes szolgáltatási szerződésben állapodnak meg. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az elszámolási időszak megegyezik a leolvasási időszakkal.
 
10.6.1. Ha az elszámolási időszak egy hónapnál hosszabb, az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámla kibocsátására jogosult.
 
10.6.2. Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát kibocsátani és a fogyasztóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljes körűen elszámolni, mely magában foglalja a tételes pénzügyi elszámolást is. Ennek részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
 
10.6.3. Ha az elszámolás eredményeként a fogyasztó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor az egyetemes szolgáltató
 
10.6.3.1. 1000 forintot meg nem haladó összeg esetén a fogyasztót megillető összeget a fogyasztó következő számlájában számolja el,
 
10.6.3.2. 1000 forintot meghaladó összeg esetén a fogyasztó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül köteles azt a fogyasztónak, illetve a számla fizetőjének visszafizetni. Ettől csak a fogyasztó kérésére lehet eltérni.
 
10.7. A földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni (19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 115/A.§ 2) bek. ):
 
10.7.1. a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) átlagos értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást,
 
10.7.2. a fogyasztó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen időszakában mért fogyasztásnak az összehasonlítását,
 
10.7.3. ugyanazon fogyasztói kategóriába tartozó átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítását,
 
10.7.4. a működési, illetve szolgáltatási területén energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált tanúsítók listáját és elérhetőségét, beleértve a honlapok címeit is, ahol hozzáférhetőek az energia-hatékonyságot javító intézkedésekre, programokra vonatkozó információk.
 
10.8. Elszámolás hibás, nem hiteles mérés esetén ( a 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete:Gázelosztási Szabályzat 36.§)
 
10.8.1. Ha a fogyasztónál felszerelt gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.
 
10.8.2. Ha a fogyasztónál felszerelt mérőberendezés nem, vagy nem megfelelően mér, a felek közötti elszámolást az alábbiak szerint kell elvégezni:
 
10.8.2.1. ha megállapítható a meghibásodás tényleges időpontja, a hibás mérés időtartamát a meghibásodástól az új gázmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartamban kell megállapítani,
 
10.8.2.2. a felek a hibás mérés időszakáról az előző pontban írott eset kivételével közös becslés alkalmazásával megállapodhatnak,
 
10.8.2.3. ha a meghibásodás időpontja teljes bizonyossággal nem állapítható meg, a hibás mérés időtartamát legfeljebb egy évben kell meghatározni.
 
10.8.3. A hibás mérés időtartamának megállapítását követően a gázmérő mérésügyi hatóság által megállapított hibaszázalékával helyesbíteni kell a hibás mérés időszakára kibocsátott elszámolást (elszámolásokat).
 
10.8.4. Ha a mérésügyi hatóság a gázmérő hibaszázalékát megállapítani nem tudja, vagy a gázmérő nem mért, a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét.
 
10.8.5. A hibás mérést megelőző időszakra vonatkozó adatok hiányában, vagy ha a felhasználó felhasználásában lényeges változás következett be, a hibás mérés elszámolása a hibás mérést követő egy év felhasználási adatai alapján történik meg.
 
10.8.6. Lejárt hitelességű mérőberendezés esetén is ezen szabályokat kell alkalmazni.
 
10.9. Kifogás ( a 19/2009. (I. 30.) Korm. R. 2. sz. melléklete:Egyetemes szolgáltatási szabályzat 11.§)
 
10.9.1. A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség kétszeresét meghaladja.
 
10.9.2. Az egyetemes szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a felhasználót legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.
 
10.9.3. Ha a felhasználót a vizsgálat eredménye szerint 1000 Ft feletti visszatérítés illeti meg, a felhasználó fizetési módja szerinti módon az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 napon belül a szolgáltató köteles azt a felhasználónak, illetve a számla fizetőjének visszafizetni.
 
10.9.4. Ha a téves vagy elmaradt elszámolás miatt az egyetemes szolgáltatót díj vagy díjkülönbözet illeti meg, a felhasználó azt a téves vagy elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.

11. Díjfizetés

( a 19/2009. (I. 30.) Korm. R. 2. sz. melléklete:Egyetemes szolgáltatási szabályzat 10.§)
 
11.1. Az egyetemes szolgáltatás díjtételeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza a külön jogszabályokban, ármegállapításokban, egyéb előírásokban foglaltakkal összhangban.
 
11.2. Ha az egyetemes szolgáltató és a fogyasztó az egyetemes szolgáltatási szerződésben fizetési határidőben nem állapodtak meg, akkor a fogyasztó vagy a számla kiegyenlítését vállaló fizető köteles a számlában feltüntetett díjat a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig kifizetni.
 
11.3. Az egyetemes szolgáltató köteles a számla fogyasztó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a fogyasztónak a kézhezvételtől számított legalább 8 nap rendelkezésére álljon.
 
11.4. Az elszámolás és fizetés további részletes szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
 
11.5. A fizető és a felhasználó - a felek megállapodásától függően - tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet, az egyetemes szolgáltatóval szemben azonban felelősségük egyetemleges. A fizetési megállapodásban vállalt kötelezettségek elmulasztása esetén a megállapodásban meghatározott felhasználási helyen (helyeken) megszüntethető a földgázellátás.

12. Fogyasztóvédelem

12.1. Előírás kötelezi a kereskedőket ügyfélszolgálatuk működtetésére.
 
12.2. Az egyetemes szolgáltatók és a lakossági fogyasztókat ellátó kereskedők üzletszabályzatát a Hivatal hagyja jóvá.
 
12.3. A fogyasztók védelme megjelenik továbbá a hálózatokhoz való hozzáférés szabályozásában, a mérés, leolvasás előírásaiban, az árszabályozásra vonatkozó előírásokban, az egyetemes szolgáltató tevékenységének szabályozásában, valamint kiterjed a kiadandó szabályzatokra és a Hivatal jogköreire is.
 
12.4. Rögzítésre kerültek a kereskedő és a hálózati engedélyes részéről szerződésszegésnek minősülő esetek.
 
12.5. A liberalizált gázpiacon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal kényszerítheti ki, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel még az erőfölényben lévők sem
 
12.6. A lakossági fogyasztó ellátásból történő kikapcsolása
 
12.6.1. A fogyasztó csak legalább háromhavi számlatartozás (90 napon túli) esetén kapcsolható ki.
 
12.6.2. Előtte egyeztetés a fizetési határidő módosítása, vagy a részletfizetés érdekében.
 
12.6.3. Előtte legalább háromszori értesítés a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről, valamint fel kell ajánlani az előre fizetős mérő felszerelését.
 
12.6.4. Kikapcsolásra csak előre értesített időtartamon belül kerülhet sor.
 
12.6.5. A kikapcsolást az elosztó végzi a kereskedő / egyetemes szolgáltató kezdeményezésére.
 
12.6.6. A lakossági fogyasztó nem kapcsolható ki munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon.
 
12.6.7. Fogyatékkal élő fogyasztót hátralék esetén sem lehet a földgáz szolgáltatásból kikapcsolni. Ha a fogyasztó a fizetési haladék és a részletfizetési lehetőség ellenére sem egyenlítette ki tartozását, a további vételezés előre fizetős mérő felszereléséhez köthető.

13. Közigazgatási hatáskörök

13.1. A lakossági fogyasztók elszámolással, számlázással, díjfizetéssel és méréssel kapcsolatos panaszai ügyében a fogyasztóvédelmi feladatok a Hivataltól a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) kerültek át, amely munkáját segíti, hogy az egyes panaszok kezeléséhez a Hivatalt szakhatóságként bevonhatja álláspontja kidolgozásához.
 
13.2. A liberalizált piacon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar Energia Hivatal és a Gazdasági Versenyhivatal kényszerítheti ki, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel még az erőfölényben lévők sem.
 
13.3. A Magyar Energia Hivatal
 
13.3.1. Kiadja, módosítja, vagy visszavonja a törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, előzetesen hozzájárul a célvezetékek létesítéséhez;
 
13.3.2. Jóváhagyja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, illetve a törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja azt; jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat, és azok módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, vagy megtagadhatja, továbbá határozatban kötelezi az érintett engedélyest az üzletszabályzatának módosítására fogyasztóvédelmi érdekből, továbbá a törvényben, valamint a külön jogszabályban foglaltak érvényre juttatása érdekében. A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból határozattal módosíthatja az üzletszabályzatot.
 
13.3.3. Jóváhagyja a földgázszállító, rendszerirányító, földgázelosztó, illetve földgáztároló által benyújtott megfelelési programokat, és azok módosításait, valamint jóváhagyja az éves megfelelési jelentést,
 
13.3.4. Ellenőrzi a törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési programokban meghatározott kötelezettségek betartását;
 
13.3.5. Piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzőit, piacelemzést és hatósági ellenőrzést végez;
 
13.3.6. Ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére, a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó előírások betartását, dönt az egyetemes szolgáltatás árfeltételeiről,
 
13.3.7. Határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a rendszerüzemeltetők vonatkozásában az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket;
 
13.3.8. Dönt a rendszerüzemeltetővel, illetve a telephelyi engedélyessel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében; ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását;
 
13.3.9. A folyamatos és biztonságos földgázellátás fenntartása érdekében folyamatosan ellenőrzi az engedélyesek szolgáltatási színvonalát, üzemszünet mutatóit;
 
13.3.10. Érvényesíti a legkisebb költség elvét a törvény hatálya alá tartozó hatósági áras termék és szolgáltatás vonatkozásában;
 
13.4. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (2008. évi XL. Törvény 64.§
 
13.4.1. Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt kell alkalmazni azzal, hogy a gázszolgáltatásról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. (2009.július 1-től)
 
13.5. További hatóságok
 
A egyetemes szolgáltatási szerződés üzletszabályzatában meghatározott, az egyetemes szolgáltató által egyoldalúan változtatható feltételeinek, továbbá a jóváhagyott árak és a számlán szereplő egységárak várható módosításakor előírt közzétételi és a felhasználó (lakossági fogyasztó) írásbeli értesítésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság eljárására az Fttv.-ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a gázszolgáltatásról energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. (2009.július 1-től) (2008. évi XL. Törvény 64.§)
 
13.6. Fogyasztói jogérvényesítés
 
A reklamációkkal, kérdésekkel elsősorban az egyetemes szolgáltatóhoz / kereskedőhöz kell fordulni. Ennek eredménytelensége esetén a továbbiakban a hatáskörök megoszlanak a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal között. Lakossági fogyasztó a mérésre, leolvasásra, számlázásra, elszámolásra, felszólításra, hátralék miatti kikapcsolásra vonatkozó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi vagy regionális szervezeti egységeit keresheti meg. Lakossági fogyasztó bármilyen más tevékenységre (pl. hálózatra csatlakozás, rendelkezésre állás) vonatkozó panaszával, vagy nem lakossági fogyasztó bármilyen panaszával a Magyar Energia Hivatalt keresheti meg.
 
A bírósági eljárást megelőzően a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testületek segítségével javasolt a problémára orvoslást találni.

 

Összefogás a fogyasztókért © 2009